Wuling Motors
Phụ tùng
Các Trung Tâm bảo hành bảo dưỡng được ủy quyền được hỗ trợ bởi hệ thống kho phụ tùng quản lý bằng máy tính với mạng lưới cung cấp toàn quốc. Mọi trường hợp thiếu phụ tùng đều được ghi nhận, xác định, và cung cấp tới mọi nơi trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất.