Kết nối với chúng tôi
TC MOTOR VIETNAM CO., LTD.

A subsidiary of Tan Chong Motor Holdings Berhad

Lô X1-X4, Đường số 10B & 12B, Lô U12-U15, đường số 10BND, 12B và 14B, Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
1800 9018
Wuling Motors
http://wuling.com.vn
Wuling Motors
tcmv.support@tanchonggroup.com
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp. Chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của quý vị.
Tôi đã hiểu và đồng ý việc sử dụng thông tin cá nhân của tôi.