tìm kiếm một nhà cung cấp gần nhất
Wuling Cần Thơ (WCTH)
Vị trí đại lý
666/10, QL91B, xã Bình Trung, Phường Long Hoà, Quận Bình Thuỷ, Thành Phố Cần Thơ
Loại đại lý
Số điện thoại văn phòng
097 4394646 / 093 292 9697
Fax
Văn phòng TCMV
Lô X1-X4, đường số 10B và 12B, lô U12-U15, đường số 10BND, 12B và 14B, KCN Hòa Khánh mở rộng, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
0236 367 6688
Mạng lưới đại lý
Đăng ký trở thành đại lý mới
Tôi đã hiểu và đồng ý việc sử dụng thông tin cá nhân của tôi.